Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Voorwoord

Algemene toelichting Impressies en overzicht Impressies

.

 

Het is begonnen in 1907 , de zeezenders kwamen in de ether. Het was de Britse marine die daar voor zorgde , men had een schip , de HMS Andromeda , van waaraf men uitzendingen verzorgde voor hun personeel. Het was wel van korte duur,niet commerciel,maar toch. Later volgenden er vele groten ,denkend hierbij aan Veronica , Mi Amigo , Noordzee , Caroline. Bij de meeste zeezenders werden de uitzendingen opgenomen op het vaste land. Met kleine schuitjes werden dan de opgenomen banden naar het schip gebracht,een schip dat buiten de teritoriale wateren lag. Het ging jaren goed met de zeepiraten , totdat er een wet kwam die hun het uitzenden verbood , het was in 1974 dat Veronica moest zwijgen , een moment die werd bestempeld als een afbraak van de democratie. De letterlijke tekst van de laatste uitzending was : �Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemens. Hij was een boosdoener, een piraat. Maar vanaf dat moment beschikten mensen over vuur om zich warm te houden, licht te maken en zelfs voedsel te koken. Eeuwen later vond iemand het wiel uit. Hij is waarschijnlijk gevierendeeld op de pijnbank. Hij liet een geschenk na dat niet begrepen werd, maar de wegen naar alle delen van de wereld opende. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de stoot gaven tot nieuwe ontwikkelingen. Met als enig wapen hun denkvermogen en creativiteit. Het antwoord daarop was altijd hetzelfde... haat en afgunst. Ieder nieuw idee of ontwikkeling wordt aangevochten door een groep mensen die streven naar behoudendheid en machtsconcentratie. Het vliegtuig was onmogelijk, narcose zondig, ruimtevaart godslastering. Radio Veronica een misdaad. Radio Veronica... ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. Ons omroepsysteem is een ratjetoe van belangen, in stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker. Radio Veronica is een bedreiging voor dat systeem en daarom moeten we verdwijnen. En toch... toch kan dit slechts een tijdelijke verdwijning zijn. Idealisme is een wapen waar moeilijk tegen te vechten is. Niet gebonden aan politieke belangen, machtswellust of angst, zal Veronica doorgaan. Moet ze doorgaan. Mensen hebben vuur, stoom en elektriciteit bedwongen. Oceanen overgestoken in een zeilboot, vliegtuigen en stuwdammen gebouwd. De aarde kunnen verlaten door hun denkvermogen, creativiteit en wilskracht. Veronica is opgebouwd door idealisten. Verslagen door hen die dat als een bedreiging ondergingen. Het is aan u als Nederlander met gevoel voor rechtvaardigheid daar een antwoord op te vinden. Er moet nog veel gezegd worden... Ik heb de tijd niet... En ik kan het ook niet meer... Het is tijd geworden om afscheid te nemen� Een verschrikkelijk gevoel... Een periode wordt afgesloten... Er sterft iets... Met het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland... Dat spijt mij... voor Nederland...�

Met Vriendelijke Groet Epc Team,